چراغ معاينه پيشانی

شماره پروانه ساخت:72749221 کد: UMDNS 12276

• داراي نور LED

• قابليت فوكوس نور

• شدت نور قابل تنظيم تا ٤٠٠٠٠ لوكس

• هدبند تنظيم شونده با هر سايز سر كاربر

• قابل استفاده براي افراد با قد كوتاه و متوسط و بلند
بدون سايه