پساری های برند مایلکس

پساريهاي برند مایلکس، محصول کمپانی کوپرسرجیکال کشورآمریکا معروفترین و پرکاربردترین برند پساري موجود در جهان است که براي درمان افتادگی ارگانهاي لگنی، بیاختیاري ادراري و سرویکسهاي نارسا در زمان بارداري در خانمها استفاده میشوند. پساريهاي مایلکس ساخته شده از جنس سیلیکون مدیکال گرید (بدون لاتکس) بوده و به همین دلیل در دنیا بیرقیب میباشند .از مزایاي جنس سیلیکون مدیکال گرید بدون لاتکس این است که احتمال ایجاد واکنشهاي حساسیتی (آلرژيزا) در استفاده از این پساريها بسیار کم بوده و لذا پساريهاي مایلکس داراي طول عمر بالا میباشند. از دیگر مزایاي جنس سیلیکون مدیکال گرید (بدون لاتکس) عدم جذب بو و ترشحات میباشد که این مهم در کاهش ابتلا به انواع عفونتها کمک شایانی کرده و مهمتر از آن به بیمار این اطمینان را میدهد که استفاده از پساري نه تنها تغییري درفعالیتهاي روزانهي او ایجاد نخواهد کرد بلکه باعث خواهد شد با آرامش و راحتی بیشتري به کار و فعالیت بپردازد.
کمپانی کوپرسرجیکال، تولید کنندهي پساريهاي برند مایلکس براي سهولت در امر انتخاب نوع و سایز مناسب پساري با توجه به شرایط هر بیمار اقدام به تهیهي کیف سایزینگ پساري نموده است. کیف سایزینگ پساري داراي پساريهاي پر مصرف شامل ,Gelhorn, Cube, support with Ring ,Donut dish Incontinenceبا سایزهاي پرمصرف میباشند که این امکان را به متخصصین محترم میدهد تا با تشخیص نوع مشکل بیمار، نوع و سایز پساري مورد نظر را براي او امتحان کرده و در صورت مناسب بودن پساري از جنس سیلیکون مدیکال گرید براي بیمار جایگذاري شود. پساريهاي داخل کیف سایزینگ به رنگ زرد بوده و قابلیت اتوکلاو شدن دارند. نکتهي قابل توجه در مورد این پساريهاي این است که نباید بیش از 30-15دقیقه در بدن بیمار بماند.

یادداشت

شرکت تابش انوار آذربایجان تنها توزیع کننده پساري هاي مایلکس در شمالغرب کشور