ست معاینه سری Mini-Ta

ست معاینه سری تابش شامل :
  •  هندل سری Mini-Ta
  •  هد اتوسکوپ مدل OTA2
  • هد افتالموسکوپ مدل OPTAO
  • هد پن لایت مدل PTAO


یادداشت

ست های معاینه ارائه شده توسط تابش در دو نوع بوده که مشتریان عزیز میتوانند بر حسب نیاز خود ، یکی از آنها را استفاده کنند