دستگاه ویدیو کولپوسکوپ ساخت کمپانی EDAN داراي تاییدیه FDA آمریکا

 داراي سیستم lighting cold LED که خالص ترین تصاویر از بافت هدف را فراهم می کند.
 سیستم خودکار و پیشرفته وضوح تصویر
 امکان کارکرد ساده و تنها با یک دست با صفحه کلید دوربین
 داراي فیلتر نور سبز جهت معاینه عروق
 داراي نرم افزار پیشرفته کولپوسکوپی براي ثبت اطلاعات بیماران
 بزرگنمایی تا 36 برابر
 نرم افزار پیشرفته این کولپوسکوپی عکسهاي حاصل از معاینه را به صورت فایل با فرمت PDF ذخیره کرده و در
صورت نیاز می تواند در کاغذ A4 ساده چاپ شده و در اختیار بیمار قرار گیرد.

یادداشت

شرکت تابش انوار آذربایجان نماینده انحصاري شرکت تسنیم بهبود آرمان در شمالغرب کشور